A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राम भजन कर लेना

राम भजन कर लेना
एक दिन जाना रे भाई !

दोन दिसांची ही तर दुनिया
ही पैशाची सारी किमया
धनदौलत ही केवळ माया
अंती येता हाक दूरची
जिथल्या तेथे राही
एक दिन जाना रे भाई !

बाप कोठला? अन्‌ कुठली आई?
कुठले भाऊ? अन्‌ कुठल्या ताई?
अखेर अपुले कोणी नाही
तुटे पिंजरा, सुटे पाखरू
दूर भरारी घेई
एक दिन जाना रे भाई !

पाया पडता लाथ मारिती
लाथ मारिता गुलाम होती
हीच जगाची उलटी रीती
आशा जगाची कशास भीती?
पडू नको या मोही
एक दिन जाना रे भाई !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.