A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रामा हृदयी राम नाही

रामा हृदयी राम नाही
पतिव्रते चारुते सीते, का रडसी धायी धायी?

राहिलीस तू रावणसदनी, शंकित होता ती जनवाणी
त्यजिता तुजला याच कारणी,
सर्वसाक्षी सर्वज्ञानी राम तुझा तो उरला नाही

पावित्र्याला कलंक लावुन पतितची झाला पतितपावन
करण्या पावन श्री रघुनंदन,
पतिव्रते ग लाव पणाला शतजन्मांची तव पुण्याई

लोकग्रणी त्या रामा हृदयी, जनतारूपी तूच सीता
तुला कलंकित तूच म्हणता,
व्याकुळ झाला तव हृदयीचा करुणाकर प्रभु रामचंद्रही
चारू - सुंदर.
धाय - हृदय / हंबरडा, मोठ्याने रडणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.