A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रम्य अशा स्थानी

रम्य अशा स्थानी, रहावे रात्रंदिन फुलुनी !

मंजुळ घंटा सांजसकाळी
गोकुळ-गीते गातिल सगळी
हो‍ऊनि स्वप्‍नी गौळण भोळी, वहावे यमुनेचे पाणी !

रंगवल्लिका उषा रेखिते
सिंदुर भांगी संध्या भरते
रात्रतारका दीप लावते, पहावे अनिमिष ते नयनी !

स्वैर पवन मग होइल विंझण
चंद्रकोर घरि शुभ निरांजन
सृष्टीसखीची हो‍उनि मैत्रिण, फिरावे गात गोड गाणी !
अनिमिष - एकटक / अवलोकन, दृष्टी.
उषा - पहाट.
विंझण - पंखा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.