A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रानच्या पाखरा रे

रानच्या पाखरा रे उगीच भेट झाली

वाहत होते पाणी
झर्‍यात धुंद गाणी
फुलांत गंध होता, गंधात भेट न्हाली

प्रीतीची धुंद भाषा
लाविते गोड आशा
मोकळ्या आभाळाची तुला रे हाक आली

विरही उरे सूर
पाखरू गेले दूर
एकटी उभी येथे झुरत झाडाखाली

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  उषा मंगेशकर