A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रानांत सांग कानांत

रानांत सांग कानांत आपुलें नातें
मी भल्या पहाटें येते
पाण्यात निळ्या गाण्यांत भावना हलते
हळूहळूं कमलिनी फुलते

आभाळ, जगाचे भाळ मळवटी नटते
उगवतीस हासूं फुटते
ज्या क्षणीं विरहि पक्षिणी सख्याला मिळते

हरभरा जिथे ये भरा शाळु सळसळते
वार्‍यांत शीळ भिरभिरते
त्या तिथं तुला सांगते, हरळि मी देते
बोलावुन तुजसी घेते

आनंद पुढें पाणंद सभोंती शेतें
पूर्वेस बिंब तो फुटते
त्या तिथं तुला सांगते, हरळि मी देते
बोलावुन तुजसी घेते
कमळिणी - कमलिनी. कमळण. कमळाची वेल.
पाणंद - मार्ग.
हरळी - आरोळी, मोठ्याने मारलेली हाक.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बबनराव नावडीकर