A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रानांत सांग कानांत

रानांत सांग कानांत आपुले नाते
मी भल्या पहाटे येते
पाण्यात निळ्या गाण्यांत भावना हलते
हळूहळू कमलिनी फुलते

आभाळ जगाचे भाळ मळवटी नटते
उगवतीस हासू फुटते
ज्या क्षणी विरही पक्षिणी सख्याला मिळते

हरभरा जिथे ये भरा, शाळु सळसळते
वार्‍यात शीळ भिरभिरते
त्या तिथं तुला सांगते, हरळी मी देते
बोलावुन तुजसी घेते

आनंद पुढे पाणंद सभोती शेते
पूर्वेस बिंब तो फुटते
त्या तिथं तुला सांगते, हरळी मी देते
बोलावुन तुजसी घेते
कमळिणी - कमलिनी. कमळण. कमळाची वेल.
पाणंद - मार्ग.
हरळी - आरोळी, मोठ्याने मारलेली हाक / एक प्रकारचे गवत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.