A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रंगू बाजारला जाते हो

रंगू बाजारला जाते हो, जाऊ द्या !
दही इकाया नेते हो, नेऊ द्या !

रंगू डुलत डुलत चालते
गोर्‍या नाकात नथनी हालते
हाक मारावी एकदा वाटते, राहु द्या !

जरा थांबून बोल ग रंगू
माझ्या मनातलं कसं ग सांगू?
तुला पाहून काळीज तुटते, तुटु द्या !

रंगू वळख हाय मी कोण?
माझ्या पायातला पैंजण !
मी पायातलं पायात ठेवते, ठेवु द्या !

तुझा पाठलाग रंगू करीन
अशी मुरडून कान मी धरीन
तुझं कानशील थोडं शेकते, चालु द्या !

केली थट्टा अंगाशी आली
लाज रंगूची माझ्या गाली
रंगू मर्दानी थाटात चालते, चालू द्या !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  पं. वसंतराव देशपांडे, ललिता फडके