A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रंगुनी श्रीहरी किर्तनी

रंगुनी श्रीहरी किर्तनी
अवचित प्रकटती नारद मुनी

मुद्रा राजस मधाळ रसना
शोभतसे नीत गळ्यात वीणा
स्वरब्रह्माच्या योगे विभुषीत सतत नित्य भ्रमणी

सांगती मुनीवर मानवांना
सहज साध्य ती असे साधना
हरि कथेच्या करा गायना एकल ध्यास निशिदिनी
गीत- गंगाधर महाम्‍बरे
संगीत - हेमंत पेंडसे
स्वर - महेश काळे
अल्बम- सावलीस का कळे
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर भावगीत
निशिदिनी - अहोरात्र.