A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रात्र श्रावणी आज राजसा

रात्र श्रावणी आज राजसा पाऊस पडतोय भारी
पाखरू पिरतीचं लाजून बसलंय्‌ उरी

मी कधी नव्हे ती आज असे एकली
ही प्रीत वैरीण सख्या तुम्हाला भुलली
स्वप्‍नात धुंद मी, जागी असले तरी
पाखरू पिरतीचं लाजून बसलंय्‌ उरी

वळचणीला बसून बाई कागे किती बोलला
तुम्ही येणार येणार म्हणुनी साज गुलाबी केला
येणार कधी तुम्ही? झाले मी बावरी
पाखरू पिरतीचं लाजून बसलंय्‌ उरी

अंधार दाटला भिती वाटते पार
वाटतो हवासा बाहुंचा आधार
राहिले एकटी, चिडले कितिदा तरी
पाखरू पिरतीचं लाजून बसलंय्‌ उरी
काग - कावळा.

 

Print option will come back soon