A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रविकिरणांची झारी घेउनी

रविकिरणांची झारी घेउनी सकाळी
बाग शिंपितो सोनेरी, देव भाबडा माळी

वेगवेगळ्या जातीचे
रोप लाविता भाग्याचे
जैसे रोप तैसे फूल जन्‍म घेई वेळोवेळी

काही फुल रंगीढंगी
गंध फेकिती सुगंधी
जन्‍मजात काही जाती मृत्‍यूच्या कपाळी

दाही दिशा रंगलेली
बाग ही जगावेगळी
रोज नवी येईजाई नवी नवी कुंदकळी
कुंद - एक प्रकारचे सुवासीक, पांढरे फुल / एक प्रकारचे गवत / स्थिर हवा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.