A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राया चला घोड्यावरती बसू

रात अशी बहरात राजसा, तुम्ही नका ना रुसू
अहो राया चला घोड्यावरती बसू !

नवा देखणा आणा घोडा
जीन कसुनी लगाम जोडा
झुलती रिकीब खाली सोडा
उगा वाटतं खूप फिरावं
नकाच काही पुसू
अहो राया चला घोड्यावरती बसू !

नेशिन साडी नव्या घडीची
गर्भरेशमी लाल खडीची
चोळी घालीन वर ऐन्याची
निळ्या मोकळ्या आभाळावर
चंद्र लागला दिसू
अहो राया चला घोड्यावरती बसू !

मंदिल चढवा बांधा शेला
उचलून घ्या ना पुढ्यात मजला
हलक्या हाताने विळखा घाला
मिठीत येईल पुनव नभीची
कसलं आलं हसू
अहो राया चला घोड्यावरती बसू !
गीत - वसंत सबनीस
संगीत - राम कदम
स्वर- उषा मंगेशकर
चित्रपट - सोंगाड्या
गीत प्रकार - चित्रगीत, लावणी
मंदिल - जरीचे पागोटे.
रिकीब (रिकब) - घोड्यावर चढण्यासाठी व बसून पाय ठेवण्यासाठी दोन बाजूंस सोडलेल्या कड्या.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.