A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राया चला घोड्यावरती बसू

रात अशी बहरात राजसा, तुम्ही नका ना रुसू
अहो राया चला घोड्यावरती बसू !

नवा देखणा आणा घोडा
जिन कसुनी लगाम जोडा
झुलती रिकीब खाली सोडा
उगा वाटतं खूप फिरावं
नकाच काही पुसू
अहो राया चला घोड्यावरती बसू !

नेशिन साडी नव्या घडीची
गर्भ रेशमी लाल खडीची
चोळी घालीन वर ऐन्याची
निळ्या मोकळ्या आभाळावर
चंद्र लागला दिसू
अहो राया चला घोड्यावरती बसू !

मंदिल चढवा बांधा शेला
उचलून घ्या ना पुढ्यात मजला
हलक्या हाताने विळखा घाला
मिठीत येईल पुनव नभीची
कसलं आलं हसू
अहो राया चला घोड्यावरती बसू !
गीत- वसंत सबनीस
संगीत - राम कदम
स्वर - उषा मंगेशकर
चित्रपट- सोंगाड्या
गीत प्रकार - चित्रगीत लावणी
मंदिल - जरीचे पागोटे.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  उषा मंगेशकर