A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राया मला पावसात नेऊ नका

नाही कधी का तुम्हांस म्हटलं, दोष ना द्यावा फुका
अहो राया मला पावसात नेऊ नका !

लई गार हा झोंबे वारा
अंगावरती पडती धारा
वाटेत कुठेही नाही निवारा
भिजली साडी भिजली चोळी
भोवतील ओल्या चुका
अहो राया मला पावसात नेऊ नका !

कबुतरागत हसत बसू या
ऊबदारसं गोड बोलू या
खुळ्या मिठीतच खुळे होऊ या
लावून घेऊ खिडक्या दारं
पाऊस होईल मुका
अहो राया मला पावसात नेऊ नका !