A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
​मानवा मानवतेला मान

​मानवा मानवतेला मान
मानवतेचा मानवतेला मानूं दे अभिमान

सदा तृप्तता तृप्त असूं दे
सदा मुक्तता मुक्त राहूं दे
अंतिम विजयासाठी येऊ दे नीतिला अवसान
मानवा मानवतेला मान

रामहि गेला, गेला रावण
उरले केवळ ते रामायण
विश्वासाठी मानवतेचा तो संदेश महान्
मानवा मानवतेला मान

सत्य अहिंसा क्षमा शांतता
हीच मानवा जीवनगाथा
शुद्ध शील हा चारित्र्याचा एकमेव सन्मान
मानवा मानवतेला मान