A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रे तुझ्यावाचून काही

रे तुझ्यावाचून काही येथले अडणार नाही
रे तुझ्यावाचून दुनिया दीन ही होणार नाही !

गर्व तव हा व्यर्थ, मी केले असे, केले तसे
चोंच देई पाखरांना, तोच चारा देतसे
एकही घरटे तुझ्याविण मोडुनी पडणार नाही !

तानसेनावाचुनी किंवा सदारंगाविण
काय मैफिल या जगाची रंगली केव्हाच ना?
कोण तूं? तुजवीण वीणा बंदही होणार नाही !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.