A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रिमझिम

रिमझिम चाले तनमन ओले
या प्रेमातून जीवन उमले

प्रीतीचा आधार जिवाला
श्रद्धा दे बळ त्या प्रीतीला
या बंधातून घरकुल फुलले
रिमझिम चाले रिमझिम चाले
गीत - शंकर वैद्य
संगीत - विकास भाटवडेकर
स्वर- उमा गोखले, देवेंद्र चिटणीस
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- रिमझिम, वाहिनी- झी मराठी.

 

  उमा गोखले, देवेंद्र चिटणीस