A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रूपकैफी प्रत्ययांचा गलबला

रूपकैफी प्रत्ययांचा गलबला प्राणात झाला!
स्पर्शकल्लोळात माझा जन्‍म एकाकी बुडला!

कोरिली होतीस जी तू माझिया वक्षांत गीते,
आज आपोआप त्यांना कंठ आभाळी मिळाला!

हे पुन्हा माझे विरागी रक्त गंधाळून गेले..
लाल ओठांच्या पहाटे सूर्य दंशाचा निघाला!

कालच्या स्वप्‍नास आली आज सोन्याची झळाळी,
गाढ तेजाबी मिठीची लागुनी एकांतज्वाला!

संपली येथेच माझी स्वप्‍नभूमीतील यात्रा!
माझिया हाती कुणाचा तोच गोरा हात आला!
गीत- सुरेश भट
संगीत - सुधीर मोघे
स्वर - श्रीकांत पारगांवकर
गीत प्रकार - भावगीत

 

  श्रीकांत पारगांवकर