A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रुणझुणत्या पांखरा (१)

घागर घुमूं दे घुमूं दे, रामा पावा वाजू दे
आला शंकरूबा शंकरूरुबा, गवर माझी लाजू दे

रुणझुणत्या पांखरा, जा रे माझ्या माहेरा
आली गौराई अंगणी तिला लिंबलोण करा

माझं माहेर सावली, उभी दारात माउली
तिच्या काळजात बाई माया-ममतेचा झरा

मला माहेरी पाठवा, मला माउली भेटवा
माझ्या आईच्या पंखात मला मिळू दे उबारा

सौभाग्याचं लेणं गवर माझी लेवू दे
मोरपंखी चोळी गवर माझी घालू दे

मला पुसते माउली, आले कोणत्या पाउली
माझं गौराईचं पाय, माझा सोन्याचा उंबरा

गवर गोरी ग गोरी ग, झिम्मा फुगडी खेळू दे
हिरव्या रानात रानात गवर माझी नाचू दे

मी हो बहीण लाडकी, पंचप्राणांच्या तबकी
दिली कुर्‍हाडीची ओवाळणी त्याचं भाव करा

माया-ममतेची ममतेची आई मला भेटू दे
माहेरपणाचं सुख मला लुटू दे

कशी माहेराला येऊ, शीवंवरी उभा भाऊ
गेला दगड-मातीनं ओटी भरून माघारा

गवर गोरी ग गोरी ग, झिम्मा फुगडी खेळू दे
हिरव्या रानात रानात गवर माझी नाचू दे

जीव लाऊन जिवाचा, टिळा लाविते रक्ताचा
आता म्होरल्या जल्मात नदी भेटु दे सागरा
झिम्मा - लहान मुलींचा एक खेळ.
पावा - बासरी, वेणु.
लिंबलोण - दृष्ट काढण्याचे साहित्य.
शीव - हद्द / मर्यादा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.