A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रूपसुंदर सखी साजिरी

रूपसुंदर सखी साजिरी गुणखनी
दूर जाता उरे काय या जीवनी?

पाहु कोठे अता मोहना ती प्रिया?
शांतवू मी कसा विकल हृदयास या?
प्रीतिसुम लोपले एकदा उमलुनी !

रमविती ना जीवा रम्य संध्याउषा
काय मजला अता पौर्णिमेची निशा?
आग ओली झरे शीत ज्योत्‍स्‍नेतुनी !
उषा - पहाट.
खनि - खाण.
ज्योत्‍स्‍ना - चांदणे.
विकल - विव्हल.
सुम - फूल.

 

Print option will come back soon