A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रुपेरी वाळूत माडांच्या

रुपेरी वाळूत माडांच्या बनात ये ना
बनात ये ना, जवळ घे ना
चंदेरी चाहूल लावीत प्रीतीत ये ना
प्रीतीत ये ना, जवळ घे ना

बेधुंद आज आसमंत सारा
कुंजात गात मंद धुंद वारा
दाटे उरी प्रिया तुझा इशारा
देहावरी फुले असा शहारा
तुझा इशारा.. असा शहारा

लाजेत आज ही फुले नहाती
गाली अनार प्रीतगीत गाती
तू ये निशा अशी करी पुकारा
दे ये प्रिया मला तुझा निवारा
तुझा निवारा.. तुझा निवारा
गीत- शांताराम नांदगावकर
संगीत - अनिल-अरुण
स्वर - आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत
कुंज - वेलींचा मांडव.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले