A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सात समुद्रापलिकडुनी तो

सात समुद्रापलिकडुनी तो विहंग आला येथे

खुशीत येऊन पिसे फुलविली
हळुच खुणेची शीळ घातली
ओझरते पाहियले नुसते आणिक जुळले नाते
विहंग आला येथे

त्या दिवशी मी मला विसरले
पीस हो‍उनी हवेत तरले
स्वत:भोवती गरगर फिरले, मिटून गाढ नयनांते
विहंग आला येथे

मी न बोलता त्याला कळले
रहस्य मी जे मनात जपले
त्या दिवशी मी पाहियले जागेपणात स्वप्‍नाते
विहंग आला येथे

उगिच झुरते तेव्हापासून
उगिच पाहते क्षितिज न्याहळून
अन्‌ एकान्‍ती राधा होऊन कुंजवनी मी जाते
विहंग आला येथे
गीत - मंगेश पाडगांवकर
संगीत - पु. ल. देशपांडे
स्वर- किशोरी आमोणकर
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• आकाशवाणी संगीतिका 'बिल्हण' मधील पद.
विहंग - विहग, पक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.