A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
साडी दिली शंभर रुपयांची

झाली बहाल मर्जी सख्याची
साडी दिली शंभर रुपयांची

साडी डाळिंबी हीच मी लेईन
अशी मलाच आयन्यात पाहीन
अशी चालीन, अशी उभी राहीन
चारचौघांत नाही सांगायची

त्यांची माझी प्रीत चोरटी
गुज झाकून ठेवीन पोटी
हसू कोंडून धरीन ओठी
दृष्ट लागल आयाबायांची
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.

 

Print option will come back soon