A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सहज सख्या एकटाच येई

सहज सख्या, एकटाच येई सांजवेळी
वाट तुझी पाहीन त्या आम्रतरूखाली

हिरवळीत गीत गात, सांजरंगी न्हात न्हात
स्वप्‍नांना रंगवुया लेवुनिया लाली

अधरी जे अडत असे, सांगिन तुज गुज असे
प्रीती ही प्रीतीविण अजूनही अबोली

तृणपुष्पे मोहक ती उमलतील एकान्‍ती
चांदण्यात उमलवुया प्रीत भावभोळी
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.
तृण - गवत.