A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सहवास सागराचा

सहवास सागराचा, सहवास डोंगरांचा
झाडींत झाकलेला दिसतो थवा घरांचा
ऐशा कुणा घराशी माझे जडले नाते

नव नार नागरी तू, तुज आवडेल का ते?

या डोंगराळ देशीं, भूभाग चार हातीं
शिंपून घाम तेथे करतात लोक शेती
तव चित्र काव्यवेडे कोठे जडेल तेथें

नव नार नागरी तू, तुज आवडेल का ते?

जेथे असाल तुम्ही दिनरात प्राणनाथा
तो गाव स्वर्ग माझा, ते गेह स्वर्ग माझा
मज आवडेल सारे, तेथे घडेल ते ते

नव नार नागरी तू, तुज आवडेल का ते?

 

Print option will come back soon