A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सजवू या हा संसार

सजवू या हा संसार आपुला, या हो तुम्ही पतीदेव या
हे घर जणू सागर, तुम्ही विष्णू, मी लक्षुमी पाय चरावया

अणा लागला आज पासुनी रोज रोज तुमच्या मागे
संसाराची उतरंड रचू, एकच दोघे होऊया

दुसरे आणा, हे घ्या तिसरे, एकावरती एक रचू
प्रेम आपुले माणिकमोती, यात भरुनी ठेवूया

कोंड्याचा मी करीन मांडा, तुला राजसा काय कमी
घर जणू सागर, तुम्ही विष्णू, मी लक्षुमी पाय चरावया
गीत- नामदेव व्हटकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर - लता मंगेशकर
चित्रपट- आहेर
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  लता मंगेशकर