A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखये अनसूये थांब

सखये अनसूये थांब कि बाई ।
येतें मी, अशि कां घाई ॥

रुतला दर्भांकुर माझ्या पाईं ।
मजला तो दुःखद होई ॥

साडी कोराटीस गुंतून जाई ।
सोडवितें तोंवरिं राही ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - शाकुंतल
राग - पिलू
ताल-धुमाळी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
कोरांटी - एक प्रकारचे काटेरी फुलझाड.
दर्भ - एक प्रकारचे गवत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.