A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखये अनसूये थांब

सखये अनसूये थांब कि बाई ।
येतें मी, अशि कां घाई ॥

रुतला दर्भांकुर माझ्या पाईं ।
मजला तो दुःखद होई ॥

साडी कोराटीस गुंतून जाई ।
सोडवितें तोंवरिं राही ॥
गीत- अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर -
नाटक- संगीत शाकुंतल
राग- पिलू
ताल-धुमाळी
गीत प्रकार - नाट्यगीत
कोरांटी - एक प्रकारचे काटेरी फुलझाड.
दर्भ - एक प्रकारचे गवत.

 

Random song suggestion
ध्वनीफित सध्या उपलब्ध नाही.