A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखे बाई सांगते मी

सखे बाई सांगते मी नवनवल गे
गमते मना
मृदुभावना हृदीची शतजन्‍मीची गे

स्वप्‍नांत तयाशी प्रहर प्रहर बोलते
या मनोरथातुनी योजनभर विहरते
गमते मना
सुखसाधना हृदीची शतजन्‍मीची गे

नीत प्रीत उमलतसे
माला मी गुंफितसे
भक्ति ज्योति तेवतसे
मन हंसे तन हंसे मधुरसे

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.