A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सखि भावगीत माझे

सखि भावगीत माझे, तुजसाठि गायियेले
तू नाहि ऐकियेले

हृदयात वेदनांची सरिता अखंड आहे
तीरी तिच्या बसोनी तुजसाठि गुंफियले
तू नाहि ऐकियेले

गेले सखे विरोनी ते गीत अंतराळी
परि त्याचिया स्मृतीने होतात नेत्र ओले
तू नाहि पाहियेले
गीत- गो. ल. आपटे
संगीत -
स्वर - पंडितराव नगरकर
नाटक- संगीत देहूरोड
गीत प्रकार - नाट्यगीत
सरिता - नदी.

 

Random song suggestion
  पंडितराव नगरकर