A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
समचरण सुंदर

समचरण सुंदर
कांसे ल्याला पीताम्बर
अनाभी या माळा रुळती
मुख्य त्यात वैजयंती

उरी वत्साचे लांछन
ऐसा उभा नारायण
हाती धरितो आयुधा
शंख-चक्र-पद्म-गदा

मुखमंडळाची शोभा
कोटि सूर्या ऐशी प्रभा
काय मागावे आणिक
उभे ठाके मोक्ष सूख

धन्य झाली माझी भक्ती
वोळंगिल्या चारी मुक्ती
पसरोनि दोन्ही बाहू
आलिंगिला पंढरी राऊ
कांस - कंबर.
ठाकणे, ठाके - थांबणे / स्थिर होणे.
नाभी - बेंबी.
पद्म - कमळ.
लांछन - डाग / कलंक.
वैजयंती - विष्णूच्या गळ्यातली काळी माळ.
वत्स - मूल.
वोळगणे - सेवा करणे / शरण येणे.