A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांग कधी कळणार तुला

सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला !
रंग कधी दिसणार तुला लाजणार्‍या फुलातला?

गंधित नाजुक पानांमधुनी सूर छेडिते अलगद कोणी
अर्थ कधी कळणार तुला धुंदणार्‍या सूरातला?

निळसर चंचल पाण्यावरती लयीत एका तरंग उठती
छंद कधी कळणार तुला नाचणार्‍या जलातला

जुळता डोळे एका वेळी धीट पापणी झुकली खाली
खेळ कधी कळणार तुला दोन वेड्या जीवातला

 

Print option will come back soon