A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांग कधी कळणार तुला

सांग कधी कळणार तुला
भाव माझ्या मनातला
रंग कधी दिसणार तुला
लाजणार्‍या फुलातला

गंधित नाजुक पानांमधुनी
सूर छेडिते अलगद कोणी
अर्थ कधी कळणार तुला
धुंदणार्‍या सूरातला

निळसर चंचल पाण्यावरती
लयीत एका तरंग उठती
छंद कधी कळणार तुला
नाचणार्‍या जलातला

जुळता डोळे एका वेळी
धीट पापणी झुकली खाली
खेळ कधी कळणार तुला
दोन वेड्या जिवातला

 

  महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपूर