A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांग ना मला गडे

सांग ना मला गडे, जायचे कुणीकडे?

सुटे सुगंधीत वसंत वारे
तरंगती वर प्रीतपाखरे
धुके पांढरे पडे तयांतुन जायचे तुला-मला पुढे

गगन शीरावर पायी धरणी
सदा तरुण मी, ती चिरतरुणी
प्रश्‍न तुला का पडे, जायचे असे सुखातुनी सूखाकडे

ज्यास न शेवट, विश्रांतीस्थळ
प्रीती म्हणजे मार्गच केवळ
तरी आवडे असे जायचे सदा सुखातुनी सूखाकडे

 

  पं. वसंतराव देशपांडे, सुमन कल्याणपूर