A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांग सांग नाव सांग

सांग सांग सांग सांग
काय रं?
तुजं नाव, तुजं गाव, तुजं नाव, तुजं गाव

नाव सांग सांग सांग गाव सांग!
चाललीस तुरु तुरु, अढि नगं मनि धरू
सांग सांग सांग नाव सांग!

जा रं!
गोडंवानी नगं हसू, नाव गाव नगं पुसू
थांब थांब थांब जरा थांब!

व्हट उगडुन सखू माज्यासंगं तू बोल
शब्दाशब्दाला घे मोत्यापवळ्याचं मोल
तुज्या मागं मागं आलो, तुज्यापायी येडा जालो
नाव गाव सांग सांग सांग सांग!

नार नवेली मी रूप लाखात एक
जाते जपुनजपुन तालेवाराची लेक
तुज्या डोळियाचं बान, झाला कासावीस परान
नाव गाव नगं पुसू थांब थांब थांब!

चाललीस तुरुतुरु
गोडंवानी नगं हसू
अढि नगं मनी धरू
नाव गाव नगं पुसू
थांब थांब थांब जरा थांब!
नाव सांग सांग सांग गाव सांग!
जरा थांब थांब थांब जरा थांब!
घोडं बांध बांध बांध घोडं बांध!
अढी - गैरसमज, वाकडेपणा.
तालेवार - श्रीमंत / प्रतिष्ठित.

 

Random song suggestion
  आशा भोसले, पं. हृदयनाथ मंगेशकर