A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांगू कुणा रे कृष्णा

सांगू कुणा, रे कृष्णा? अंतरीच्या वेदना
कोण माझे तुजविना, देवकीच्या नंदना !

अंधारल्या दाही दिशा, वादळी वारा सुटे
लोपल्या वाटा हरी रे, एकली धावू कुठे?
गाय चुकली आडरानी गोपबाला, मोहना
कोण माझे तुजविना, देवकीच्या नंदना !

द्रौपदीच्या भाऊराया, धाव घेई श्यामला
लाज राखी रे सतीची, ऐक माझी प्रार्थना
कोण माझे तुजविना, देवकीच्या नंदना !
नंदन - पुत्र / इंद्राचे नंदनवन.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.