A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांज आली दूरातून

सांज आली दूरातून, क्षितिजाच्या गंधातून!

मनी नकार दाटले हात हातीचे सुटले
मागे वळून पाहता शब्दभाव सर्व पुसले
आले जीवन काळोखे सारे समोर दाटून!

कळी कळी वेचताना अशी संध्याकाळ झाली
घराकडे वळणारी वाट अंधारी बुडाली
नामरूपहीन वृक्ष उभे भीती पांघरून!

आतबाहेर घेरून आल्या घनदाट छाया
चुकलेल्या गुरापरी जीव लागे हंबराया
कळी कळी वेचताना वेळ गेलीसे टळून!