A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांज आली दूरातून

सांज आली दूरातून, क्षितिजाच्या गंधातून !

मनी नकार दाटले हात हातीचे सुटले
मागे वळून पाहता शब्दभाव सर्व पुसले
आले जीवन काळोखे सारे समोर दाटून !

कळी कळी वेचताना अशी संध्याकाळ झाली
घराकडे वळणारी वाट अंधारी बुडाली
नामरूपहीन वृक्ष उभे भीती पांघरून !

आतबाहेर घेरून आल्या घनदाट छाया
चुकलेल्या गुरापरी जीव लागे हंबराया
कळी कळी वेचताना वेळ गेलीसे टळून !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.