A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांज रंगात रंगून जाऊ

सांज रंगात रंगून जाऊ, ये प्रिये हा दुरावा कशाला
मल्मली रात येऊ दे थांब ना, चांदण्याचा घेऊन झुला

नभ फुलले, ढग झुलले, सागराच्या किनार्‍यास खग भुलले
स्वप्‍नगंधात न्हाऊन आली धरा, अंगअंगी सुखाचाच वाहे झरा
आज आनंद पानांफुलाला
गोजिरे प्रीतीचे गीत गाऊ लेउनी चांदव्याची दुशाला

एक गाणे मनी या फुलपंखी, आळविते तुझी आज मधुवंती
शब्द माझे तुझी ही मधुगीतिका, त्या स्वरांतून उमले जणू प्रीतिका
पश्चिमेला नवा रंग आला
त्याच रंगात रंगून जाऊ, ये प्रिये हा दुरावा कशाला

स्वर जुळता, मन मिळता, रोमरोमी सतारीच झंकारती
या सुखाने आता प्राण ओलावले, पापण्यांना तुझे ओठ हे स्पर्शले
मीलनाचा असा सोहळा
गोजिरे प्रीतीचे गीत गाऊ लेउनी चांदव्याची दुशाला
खग - पक्षी.
दुशाला - शाल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.