A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अंदाज आरशाचा वाटे खरा

वाचलेली, ऐकलेली, माणसे गेली कुठे?
पुस्तकातून पाहिलेली माणसे गेली कुठे?

रोज अत्याचार होतो आरशावरती आता,
आरशाला भावलेली माणसे गेली कुठे?

अंदाज आरशाचा वाटे खरा असावा
बहुतेक माणसाचा तो चेहरा असावा

काठावरी उतरली स्वप्‍ने तहानलेली
डोळ्यांत वेदनेचा माझ्या झरा असावा

जखमा कशा सुगंधी झाल्यात काळजाला
केलेत वार ज्याने तो मोगरा असावा

माथ्यावरी नभाचे ओझे सदा 'इलाही'
दाही दिशा कशाच्या हा पिंजरा असावा
गीत - इलाही जमादार
संगीत - भीमराव पांचाळे
स्वर- भीमराव पांचाळे
अल्बम - एक जख्म सुगंधी
गीत प्रकार - कविता