A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संथ निळे हे पाणी

संथ निळे हे पाणी
वर शुक्राचा तारा
कुरळ्या लहरींमधुनी
शीळ घालितो वारा

दूर कमान पुलाची
एकलीच अंधारी
थरथरत्या पाण्याला
कसले गुपित विचारी

भरून काजव्यांनी हा
चमके पिंपळ सारा
स्तिमित होउनी तेथे
अवचित थबके वारा

किरकिर रातकिड्यांची
नीरवतेस किनारी
ओढ लागुनी छाया
थरथरती अंधारी

मध्येच क्षितिजावरुनी
वीज लकाकुनी जाई
अन् ध्यानस्थ गिरीही
उघडुनी लोचन पाही

हळूच चांदणे ओले
ठिबके पानावरुनी
कसला क्षण सोनेरी
उमले प्राणांमधुनी

संथ निळे हे पाणी
वर शुक्राचा तारा
दरवळला गंधाने
मौनाचा गाभारा
गीत - मंगेश पाडगांवकर
संगीत - कौशल इनामदार
स्वर- अमेय दाते
गीत प्रकार - कविता
गिरी - पर्वत, डोंगर.