A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
संथ वाहते कृष्णामाई

संथ वाहते कृष्णामाई
तीरावरल्या सुखदुःखांची जाणीव तिजला नाही

नदी नव्हे ही निसर्ग-नीती, आत्मगतीने सदा वाहती
लाभहानीची लवही कल्पना नाही तिज ठायी

कुणी नदीला म्हणती माता, कुणी मानिती पूज्य देवता
पाषाणाची घडवुन मूर्ती पूजित कुणी राही

सतत वाहते उदंड पाणी, कुणी न वळवुन नेई रानी
आळशास ही व्हावी कैसी गंगा फलदायी?
उदंड - पुष्कळ.
ठाय - स्थान, ठिकाण.
लव - सूक्ष्म.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.