A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सारी भगवंताची करणी

सारी भगवंताची करणी
अधांतरी हे झुले नभांगण शेषफणावर धरणी

लक्ष्मीसाठी घर गर्वाचे उंच बांधुनी देतो
गरिबासाठी गरीब होऊन झोपडीतही रमतो
पतितासंगे पतितपावन चालतसे अनवाणी

समुद्रात जरी अथांग पाणी, तहान शमवी श्रावणधार
अन्‍नब्रह्म ते अखंड घेते काळ्या मातीतून अवतार
जगण्यासाठी तरी मानवा लाग प्रभूच्या चरणी

जिथे वाजतो घुंगुरवाळा, बालक होऊन तिथे रांगतो
मायबाप तो सर्व जगाचा आईसाठी जगात येतो
हात जोडुनी देव बोलतो शरण तुला गे जननी
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - यशवंत देव
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - सुखी संसार
गीत प्रकार - चित्रगीत
घुंगुरवाळा - घुंगरे लावलेला लहान मुलाच्या पायांतला पैंजण.
शेष - पृथ्वी डोक्यावर तोलून धरणारा सर्पांचा राजा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.