A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सरिता जनिं या प्रबला

सरिता जनिं या प्रबला भारी ।
जरि दिसती शीर्ण नयनांते अविकारी ॥

उत्तान गमति दर्शनी जरी । गंभीर अति तरी ।
भवजलधीहुनि दुस्तर संसारी ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, बाई सुंदराबाई
स्वर-
नाटक - एकच प्याला
राग - मुलतानी
ताल-त्रिवट
चाल-हमसे तुम रार
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
दुस्तर - पार करण्यास अवघड.
शीर्ण - जीर्ण / कृश.
सरिता - नदी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.