A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सार्थचि ते वदती

सार्थचि ते वदती । लोकीं ।
प्रारब्धाची गति न कळे ती ॥

सारसादि जे बलि भुक्षुनियां ।
क्रीडत होते सदनांगणिं या ।
वाढे सांप्रत तृण त्या ठाया ।
पुण्यवली हा कीटक खाती ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत मृच्छकटिक
राग - मुलतानी
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
सारस - क्रौंच पक्षी, एक पांढर्‍या रंगाचा पक्षी.