A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सासरच्या घरी आले

सासरच्या घरी आले माहेर माहेरा
माय काय सासू झाली पिता तो सासरा

हवे तेच लाभले मजसी हवे तेच त्यांना
मूर्तरूप आले मनीच्या मुक्या कल्पनांना
उभय मानसांच्या वेला बहरला फुलोरा

उणेपणा नाही तिळही राहिला सुखाला
मेण होऊनिया जडले भाग्य कुंकवाला
सौख्यसागरासी नाही राहिला किनारा
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- वैशाख वणवा
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले