A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सासुर्‍यास चालली लाडकी

सासुर्‍यास चालली लाडकी शकुंतला
चालतो तिच्यासवे, तिच्यात जीव गुंतला!

ढाळतात आसवे मोर-हरीणशावके
मूक आज जाहले सर्व पक्षि बोलके
यापुढे सखी नुरे, माधवी-लते तुला!

पान पान गाळुनी दुःख दाविती तरू
गर्भिणी मृगी कुणी वाट ये तिची धरू
दंति धरुन पल्लवा आडवी खुळी तिला!

भावमुक्त मी मुनी, मला न शोक आवरे
जन्मदांस सोसणे दुःख हे कसे बरे?
कन्यका न, कनककोष मी धन्यास अर्पिला!
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - सुधीर फडके
चित्रपट- सुवासिनी
राग- जोग
गीत प्रकार - चित्रगीत
कनक - सोने.
नुरणे - न उरणे.
पल्लव - पदर.
माधवी (माध्वी) - वसंत ऋतू / मधापासून केलेले मद्य.
लता (लतिका) - वेली.
शावक - मूल.