A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सासुर्‍यास चालली लाडकी

सासुर्‍यास चालली लाडकी शकुंतला
चालतो तिच्यासवे, तिच्यात जीव गुंतला !

ढाळतात आसवे मोर-हरीणशावके
मूक आज जाहले सर्व पक्षी बोलके
यापुढे सखी नुरे, माधवी-लते तुला !

पान पान गाळुनी दुःख दाविती तरू
गर्भिणी मृगी कुणी वाट ये तिची धरू
दंती धरुन पल्लवा आडवी खुळी तिला !

भावमुक्त मी मुनी, मला न शोक आवरे
जन्मदांस सोसवे दुःख हे कसे बरे?
कन्यका न कनककोष मी धन्यास अर्पिला !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - सुवासिनी
राग - जोग
गीत प्रकार - चित्रगीत
कनक - सोने.
नुरणे - न उरणे.
पल्लव - पदर.
माधवी (माध्वी) - वसंत ऋतू / मधापासून केलेले मद्य.
लता (लतिका) - वेली.
शावक - मूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.