A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सत्यात नाही आले

सत्यात नाही आले, स्वप्‍नात येउ का?

विसरायचे तरीही स्मरणात साठलेले
ते रूप प्रेमवेडे पाहून जाउ का?

हृदयात रंगलेले, लाजेत गुंतलेले
ओठांवरी उभे ते गाऊन जाउ का?

हसता नभात तारा, हसता फुलांत वारा
प्राणांत हासते ते उधळून जाउ का?

तूझी म्हणून घ्यावे, स्वप्‍नींच हे घडावे
ही आस सानुलीशी पुरवून घेउ का?
सान - लहान.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  मंदाकिनी पांडे