A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सत्यात नाहि आले

सत्यात नाहि आले, स्वप्‍नात येऊ का?

विसरायचे तरीही स्मरणात साठलेले
ते रूप प्रेमवेडे पाहून जाऊ का?

हृदयात रंगलेले, लाजेत गुंतलेले
ओठांवरी उभे ते गाऊन जाऊ का?

हसता नभात तारा, हसता फुलांत वारा
प्राणांत हासते ते उधळून जाऊ का?

तूझी म्हणून घ्यावे, स्वप्‍नीच हे घडावे
ही आस सानुलीशी पुरवून घेऊ का?
सान - लहान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.