A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सावधान होई वेड्या

साधुसंत सांगून गेले त्याचा बोध घेई
सावधान होई वेड्या, सावधान होई

सोने आणि रूपे अम्हां मृत्तीकेसमान
तुकाराम बोले त्याची मनी ठेव जाण
सुखाची ही पायवाट काट्यांतून जाई

मनासज्जनांच्यासंगे धरी भक्तिपंथ
रामदास बोले त्याची मनी धरी खंत
आभाळाचा डोळा सारे खेळ तुझे पाही

रोज मानवाची हत्या, रोज वाटमारी
पापामधी झालं नाही कुणी वाटेकरी
वाल्याकोळी नारदाच्या लीन झाला पायी
मृत्तिका - माती.
रूप्य - चांदी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.