A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सावधान वणवा पेट

सावधान.. सावधान.. सावधान.. सावधान
वणवा पेट घेत आहे

काळोखाच्या साम्राज्याला तीट लावून भागणार नाय
दृष्ट लागली परक्यांची तरीही का तू जागणार नाय
उठ मराठ्या क्षितिज बघ तुला साद देत आहे
सावधान.. सावधान.. सावधान.. सावधान
वणवा पेट घेत आहे

मरहट्यांच्या नशीबी जरी दुहीची मेख आहे
फितुरांना सांग ओरडून मी शिवबाचा लेक आहे
फक्त एक ठिणगी हवी जी बस तुझ्यात आहे
सावधान.. सावधान.. सावधान.. सावधान
वणवा पेट घेत आहे

पुरे झाले मराठीचे ढोंगी कौतुक सोहळे
प्रधान इथले मस्तवाल अन्‌ सुस्त जाहले मावळे
असो पहाडापरी शत्रू पण तू सुरूंग आहे
सावधान.. सावधान.. सावधान.. सावधान
वणवा पेट घेत आहे

 

Random song suggestion
  अवधूत गुप्‍ते, स्वप्‍नील बांदोडकर