A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शब्दांचा हा खेळ मांडला

शब्दांचा हा खेळ मांडला तुझ्या कृपेवर ईश्वरा
अम्हां शक्ती दे शब्दशारदे गौरीतनया ईश्वरा

आम्ही जन्मभर भाट होउनी शब्दांपाशी नांदतो
गंधर्वाच्या गोड गळ्याची आज प्रार्थना मागतो
तुझा शब्द दे आकाशाचा.. झांज डफावर, स्वर गहिरा
भाट - स्तुतिपाठक.

 

Print option will come back soon
  चंद्रकांत काळे, रवींद्र साठे, मुकुंद फणसळकर, प्रभंजन मराठे