A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शाळा सुटली पाटी फुटली

शाळा सुटली पाटी फुटली
आई मला भूक लागली

शाळा सुटता धावत सुटले
ठेच लागुनी मी धडपडले
आई मजला नंतर कळले
नवीन कोरी पाटी फुटली

धम्मक लाडू चापट पोळी
नको देउ मज हवीच गोळी
किंवा दे ग खमंग चकली
दे ना लवकर भूक लागली

सायंकाळी जाउ दे मला
पटांगणावर खेळायाला
तिथे सोबती वाट पाहती
दे ना खाऊ भूक लागली

 

Print option will come back soon