A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
येणे-जाणे का हो सोडले

येणे-जाणे का हो सोडले, तोडले नाते
पहिल्यावाणी येत जा सख्या, शपथ घालते

सासरच्या घरी तुम्हास नसे अटकाव
लागू नाही दिला कोणा मी मनाचा ठाव
मानिती मला मामंजी, मानतो गाव
चालते खालती बघुन, जपून बोलते
पहिल्यावाणी येत जा सख्या, शपथ घालते

ध्यानात पुन्यांदा येतो परताचा सोपा
माहेरच्या मळ्यातील सांज हळदीचा वाफा
ओसाड जुने देऊळ, पांढरा चाफा
तुझ्यापाशी आज जिवलगा उघड बोलते
पहिल्यावाणी येत जा सख्या, शपथ घालते
परता - पलीकडचा.
सोपा - ओवरी, ओटा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.