A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शंभो शिवहर करुणाकर

शंभो शिवहर, करुणाकर, हे विश्वेशा, गौरिप्रियकर ॥

अज्ञानी बलहीन आम्ही ।
शरणागत तव चरणां धरि शिरिं करुणयुत कर ॥

मार्गी आम्हां सर्वपरी ।
हे शशिमौली, तूं सांभाळी, जय काळीश्वर ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
ताल-त्रिताल
चाल-वंदनै सुरवृंदाचित्तपद
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
शशीमौळी (चंद्रमौली) - शंकर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.