A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शंकर भेटता मजसी

शंकर भेटता मजसी
मी झाले गंगा, झाले घर काशी

बोलता, मज बोलावून घेतो
चुकता मी, रागावून जातो
माय-बापही होऊन येतो
मिठी मारतो कवळून हृदयाशी

पुंडलिकापरी करते सेवा
तव चरणांची अविरत देवा
त्या सेवेचा वाटुनी हेवा
देव भेटतो रोज मजसी
गीत- पी. सावळाराम
संगीत - राम कदम
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- कधी करिशी लग्‍न माझे
गीत प्रकार - चित्रगीत