A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्याचसाठी कितीदा

तुझ्याचसाठी कितीदा.. तुझ्याचसाठी रे
मी दुहेरी बांधल्या खूणगांठी रे

मी दुपारी सोसले ऊन माथी रे !
तुझ्याचसाठी रे
मी दुहेरी बांधल्या खूणगांठी रे

लाविल्या मी मंदिरी सांजवाती रे
कैक आल्या, संपल्या चांदराती रे !
तुझ्याचसाठी कितीदा

मी जगाच्या सोडिल्या रीतभाती रे !
तुझ्याचसाठी रे
मी दुहेरी बांधल्या खूणगाठी रे
गीत - ना. घ. देशपांडे
संगीत - यशवंत देव
स्वर- कृष्णा कल्ले
गीत प्रकार - भावगीत